Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE UPLIVING WEB PRODAVNICE

NAPOMENA: Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili sve navedene uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge zakone i podzakonske akte koji se primenjuju na ovu oblast poslovanja. Ukoliko ne prihvatate navedeno, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.

Uslovima korišćenja UP LIVING web prodavnice definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (u daljem tekstu:Kupac) omogućavaju kupovinu naših proizvoda (tepisi), a u skladu sa zakonskim i podzakonskim pozitivnim propisima, koji regulišu ovu oblast. Uslovima korišćenja web prodavnice precizirane su posledice koje snose UP LIVING i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.

UP LIVING zadržava pravo promena Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude ili zakonske regulative, zbog čega bi Kupac pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja.

Takođe NAPOMINJEMO da UP LIVING web prodavnica ne preuzima odgovornost za moguće pravopisne greške i razlike u boji artikala, odnosno proizvoda iz UPLIVING web prodavnice. Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da UP LIVING ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje.

UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sav material na ovom sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena uptreba može predstavljati kršenje Zakona o autorsksim i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati,
kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati.

PRIVATNOST PODATAKA

Da bi kupovina Kupca bila uspešno obrađena potrebno je da Kupac unese tačne podatke o imenu i prezimenu, kontakt telefonu, email adresi i adresi isporuke, a u slučaju pravnog lica: tačan naziv pravnog lica, adresu sedišta, ime i prezime, kontakt telefon I email kontakt osobe koja u ime pravnog lica realizuje kupovin, PIB i matični broj pravnog lica. Uz pomoć tih podataka Prodavac (UP LIVING), će biti u mogućnosti da Kupcu isporuči kupljenu robu.
Lični podaci Kupca, podaci o pravnom licu, uključujući i podatke o IP adresama, sa kojih Kupac pristupa www.upliving.rs neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, osim u svrhe kupovine na UP LIVING web prodavnici, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim zakonima i podzakonskim opštim aktima koji uređuju ovu oblast.

NARUČIVANJE

Kupac ima mogućnost da prosleđuje svoje porudžbine Prodavcu putem UPLIVING web prodavnice bez registracije na sajtu Prodavca.
Porudžbina putem sajta je moguća za sve na sajtu navedene proizvode klikom na dugme (DODAJ U KORPU).
U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac ima pravo da traži od Kupca nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.
Trenutni status kupovine Kupac može da proveri putem mail-a office@upliving.rs ili upliving.bgd@gmail.com
Za sva dodatna pitanja Kupac može kontaktirati Prodavca na kontakt telefon: 011/ 3287 044

PRIJEM PORUDŽBINE OD STRANE PRODAVCA

Nakon zaključenja porudžbine na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane UPLIVING. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu poruku, potrebno je da proveri ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema pošalje na email office@upliving.rs.
UPLIVING zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici, pre dalje obrade iste, izvrši provere u cilju validacije podataka koje je Kupac naveo prilikom njenog kreiranja., kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.
Prodavac, takođe, zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda, a o čemu će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom, sa naznakom isporuke preostalih proizvoda.
UPLIVING zadržava pravo otkazivanja porudžbine o čemu će Kupac biti obavešten putem emaila, koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.
Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini Prodavac pristupa obradi porudžbine. O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem email-a na kontakt email adresu koju je ostavio Kupac na sajtu.

CENE

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde kupovine, odnosno prudžbine. UPLIVING garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre izvršene isporuke.
UPLIVING zadržava pravo da promenu cena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom nivou, a sve u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac jasno I blagovremeno biti informisan.

PLAĆANJE

Plaćanje poručene robe vrši se avansno: 50% ukupne cene uplaćuje se radi potvrde porudžbine, preostalih 50% pred isporuku poručenih proizvoda, na adresu Kupca.
Uplata se vrši na žiro račun UP LIVING: 155-37282-05
Nakon porudžbine preko webshopa dobićete e-mail ponudu ili predračun, sa detaljnim podacima o plaćanju, raspoloživosti proizvoda i rokovima prispeća.
Uplatu iznosa označenog na ponudi uplatite na navedeni žiro račun.
U Pozivu na broj se navodi, zavedeni broj ponude ili predračuna, koji ste prethodno dobili na e-mail prilikom porudžbine.

ISPORUKA

UPLIVING web prodavnica ima zaključen Ugovor sa PTT SRBIJA i Aks Express kurirskom službom, na teritoriji Republike Srbije.
Troškove dostave plaća Prodavac UP LIVING.
Naručena roba se dostavlja putem navedene brze pošte na adresu Kupca, na području Republike Srbije.
Robu je takođe moguće i lično preuzeti u našem maloprodajnom objektu,u vreme koje ste predhodno dogovorili sa Prodavcem.
Okvirni rok isporuke je dva radna dana, (vikend ne ulazi u satnicu roka isporuke). Rok počinje od trenutka kad UPLIVING primi isplatu poručene robe. Za plaćanje preko računa, (tj. uplatom na UPLIVING žiro račun) isporuka se vrši nakon što uplata bude proknjižena, tj. dva radna dana od uplate.
Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u UPLIVING web prodavnici Kupac može prijaviti UPLIVING upućivanjem email-a na adresu, najkasnije 8 dana od datuma isporuke porudžbine. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije i broj fiskalnog računa po kome kome je transakcija realizovana, kao i originalna ambalaža.
Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.
Troškove vraćanja robe i novca, u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. snosi Prodavac UP LIVING.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta Kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana o dana preuzimanja.
Prilikom jednostranog raskida ugovora neophodno je da popunite i pošaljete Izjavu o jednostranom raskidu ugovora, na mail adresu: office@upliving.rs ili upliving.bgd@gmail.com. Nakon naše potvrde o prijemu, pošaljite popunjenu Izjavu sa kompletnim proizvodom i računom na adresu: UPLIVING, ul.Vojislava Ilića br. 11000 Beograd.
U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu
za drugi proizvod. Proizvod je obavezno vratiti u ispravnom, neoštećenom stanju i u originalnoj ambalaži.
Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.
Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac.

UPLIVING će najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave o jednostranom raskidu Kupcu vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine ili zameniti za drugi proizvod (po dogovoru sa Kupcem).

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan,odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda,
karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Dodatno za sva pitanja Kupac se može obratiti na kontakt telefon: 011 3287 044, odnosno email adresu office@upliving.rs ili upliving.bgd@gmail.com.

Korpa

loader
Vrh